فیدیبو نماینده قانونی کنکاش و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

هیدرولیک زیست محیطی کانال‌های روباز (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب هیدرولیک زیست محیطی کانال‌های روباز (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
هیدرولیک زیست محیطی کانال‌های روباز (نسخه PDF)

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴک طی ﭼﻨﺪﻳﺪن ﻗﺮن در ﭘﻴﺸﺎنی ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. به عنوان ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺸﺎ آب ﻫﺎی زﻳﺮ زﻣﻴنی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ آب در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ از روزﮔﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری آب زﻳﺮزﻣﻴنی‌ای ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻛﻨﺪه میﺷﺪﻧﺪ، در ارﻣﻨﺴﺘﺎن و اﻳﺮان دﺳﺘﺎورد ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳکی ﺑﺰرگی در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب می‌آﻳﺪ. آﺑﺎرهﻫﺎی aqueduct ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی آبرسانی خارق‌اﻟﻌﺎده‌ای ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎردانی ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ رومی را نشان می‌دهند.


  • دسته بندی:
  • ناشر: کنکاش - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 15.71 مگابایت - تعداد صفحات : ۳۳۰ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب هیدرولیک زیست محیطی کانال‌های روباز (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب هیدرولیک زیست محیطی کانال‌های روباز (نسخه PDF)