کتاب‌خوان فیدیبوک
فیدیبو نماینده قانونی انتشارات سنجش و دانش و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

معماری منظر – معماری (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب معماری منظر – معماری (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب :

معماری منظر از دید لغت شناسی:
Land scape معادل معماری منظر می‌باشد و pay sage در فرانسوی به همین معنا می‌باشد، Scape به معنای ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و land ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ، درﻧﺘﯿﺠﻪ land scape ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دور درﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. Pay در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦ و sage ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﺎه دور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. واژه دﯾﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺎن دﯾﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ واژه ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ و درک ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. آب، ﺧﺎک، ﻧﻮر، ﺑﺎد و ﮔﯿﺎه ازﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات سنجش و دانش - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 17.76 مگابایت - تعداد صفحات : ۱۱۰ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب معماری منظر – معماری (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۷،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۷،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۱،۵۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران