فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی

بیشعوری: راهنمای عملی شناخت و درمان ...

خاویر کرمنت

آیا از اینکه همسایه‌تان زباله‌هایش را در جوی آب می‌ریزد عصبانی هستید؟ آیا تابه‌حال پیش آمده که در اداره‌ای برای گرفتن یک امضا روزها و ساعت‌ها در آمدوشد باشید؟ آیا احساس می‌کنید برخوردهای ...

سمفونی مردگان

عباس معروفی‌

«قبل از هرچیز باید گفت که سمفونی مردگان یک شاهکار است» هفته‌نامه دی ولت. سویس/ ساعت آقای درستکار بیش از سی سال است که از کار افتاده؛ در ساعت پنج و نیم بعدازظهر تیرماه سال ۱۳۲۵. ساعت سردر کلیسا ...