فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی

چگونه صبح‌ها سرحال‌تر باشيم

كريستا گبهارت

صبح‌ها باید سرحال، شاداب و با کارایی فراوان، آمادۀ کار و تحصیل باشیم؛ البته این انتظار را جامعه از ما دارد، اما سؤال این است که چطور می‌توانیم این انتظار را برآورده کنیم؟ هدف این کتاب جواب دادن به ...

هنر همیشه بر حق بودن : ۳۸ راه برای ...

آرتور شوپنهاور

اگر طبیعت بشری پست نبود بلکه کاملاً شریف بود، می‌بایست در هر مباحثه‌ای فقط در پی کشف حقیقت می‌بودیم. نمی‌بایست کم‌ترین اهمیتی می‌دادیم به این که حق با ماست یا خصممان. می‌بایست این مسئله را ...