فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی

فراموشکاری

زیگموند فروید

اگر واقع بینانه به عملکرد حافظه توجه کنیم، به جای برداشت اغراق‌آمیز از نیروی مغز آدمی، به درک و احساسی فروتنانه دست می‌یابیم. هیچ نظریه روان‌شناختی مبتنی بر منطق تاکنون نتوانسته است به خاطر سپردن ...

مزرعه‌ی حیوانات

جرج ارول

مزرعه حیوانات یک هجویه فشرده و موجز است که زیر عنوان یک داستان پریان را با خود یدک می کشد. یک داستان زیرکانه سرگرم‌کننده که در مزرعه ای اتفاق می افتد و در سطحی جدی تر، یک تمثیل سیاسی و یک قصه نمادین. ...