فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی

۳۰سالگی: چگونه زندگی دلخواه خود را به ...

الن جکسون

من سی ساله ام آیا زندگی برای من چیزی بیشتر از این دارد؟ آیا باید اکنو فرد موفقی باشم؟ زندگیه شغلیم آن طور که انتظار داشتم به خوبی پیش نمی‌رود. تمام دوستانم ازدواج کرده و به خانه جدید نقل مکان کرده ...

مزرعه‌ی حیوانات

جرج ارول

مزرعه حیوانات یک هجویه فشرده و موجز است که زیر عنوان یک داستان پریان را با خود یدک می کشد. یک داستان زیرکانه سرگرم‌کننده که در مزرعه ای اتفاق می افتد و در سطحی جدی تر، یک تمثیل سیاسی و یک قصه نمادین. ...