۵,۰۰۰ تومان
3.50 $

درباره کتاب

دسته‌گلی برای ماه زر، رمانی اجتماعی محسوب می‌شود و ماجراهای آن در روستاهای شمال رخ می‌دهد. نویسنده با ایجاد تعلیق توانسته مخاطبان را تا پایان اثر با خود همراه کند.

نظرات کاربران