فیدیبو نماینده قانونی انتشارات سنجش و دانش و بیش از ۴۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی – بیابان‌زدایی (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی – بیابان‌زدایی (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها کافیست اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب :

ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ترکیب سه کلمه یونانی:
۱ـ زﻣﯿﻦ Geo
۲ ـ ﺷﮑﻞ morph
۳ـ ﺷﻨﺎﺳﯽ (logos)logy

ﻣﻌﺎدل ﻟﻐﻮی ﻓﺎرﺳﯽ = ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻦ)زﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ)(زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ(
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻤﯽ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی:
۱ـ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺷﮑﺎل و ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه
۲ـ ﻋﻠﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﻧﺴﺎﻧﯽ
۳ـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ، ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ، اﻗﻠﯿﻢ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و...

  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات سنجش و دانش - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 7 مگابایت - تعداد صفحات : ۲۰۹ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی – بیابان‌زدایی (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۳۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۳۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۱،۵۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۴۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران