در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

۵,۰۰۰ تومان
3.50 $

درباره کتاب

برنامه «تعالی مدیریت مدرسه» برنامه ایست که با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاهی تعالی بخش، مدرسه محور، مشارکت جو وکیفیت مدار ضمن تمرکز بر فرایندهای مدیریتی، شرایطی را فراهم آورد تا کلیه عوامل مؤثر در مدیریت مدرسه ضمن شناسایی ظرفیت ها و توانایی های داخلی و پیرامونی خود به بهبود عملکرد و کیفیت آموزش کمک کند. برنامه با اهدافی چون دستیابی به استاندارد های مدیریتی, ارتقای کیفیت آموزشی, نگاه تعالی بخش, فرهنگ کارگروهی, تقویت سیستم خود ارزیابی, بهبود عملکرد مدیران و کارکنان و توسعه مشارکت و اولیا در مدارس شکل گرفت.
محورهایی که در این برنامه طراحی و تدوین شده از مهم ترین عواملی هست که در نظام های آموزشی موفق دنیا نیز به چشم می خورد که این عناصر کلیدی در قالب در ده محور عنوان شد است.
در مجموعه حاضر ضمن تآکید بر برنامه تعالی مدیریت مدرسه و ارائه تعریفی از مدیریت کیفیت جامع، راه کارهایی برای دستیابی به مدیریت تعالی و ملاک های ارزیابی آن ارائه شده است. از آنجا که یکی از مراحل اجرای طرح تعالی, انجام فرایند خود ارزیابی می باشد، لذا به منظور سهولت، هماهنگی و دستیابی به نتایج مطلوبتر ضمن ارائه ی تعریفی از محورهای اصلی مورد توجه در فرایند مدیریت متعالی،معیارها، ملاک هاو مصداق های پیشنهادی جهت استفاده در فرایند ارزیابی و بهبود کیفیت آموزشی ارائه می گردد.

نظرات کاربران