در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

۲,۴۰۰ تومان
2.20 $

درباره کتاب

مادران و پدران بسیاری را می‌بینیم که دلواپس و مشتاق در پی درمان اعتماد به نفس و عزّت نفس ضعیف یا در هم شکسته و یا شکل نگرفته‌ی فرزند خود می‌باشند.
وقتی از این پدر و مادرها می‌پرسیم اعتماد به نفسی که به دنبال آن هستید چه مفهوم و معنایی دارد و به طور کاربردی آن را روشن کنید تازه بحث آغاز شده و غالباً به این نتیجه می‌رسیم که آن چه بسیاری از پدر و مادرها طالب آن هستند وجود خارجی ندارد و ناکجا آبادی افسانه‌ای است.
جالب‌تر آن که درمی‌یابیم که بعضی از این پدر و مادرها خودشان نیز همین کاستی را داشته و باید از باورهای خودشان تغییر در اعتماد به نفس یا اصلاح آن را آغاز کنند. در این کتاب کوچک به دنبال دادن چهار چوبی مختصر برای نیل به این مهم هستیم اما باور داریم که با آن در آغاز یک مسیر قرار می‌گیریم و کاری را شروع می‌کنیم اما انتظار رسیدن فوری به مقصد نیز همچون باوری نادرست از اعتماد به نفس، خواسته ای غیر ممکن می باشد.

نظرات کاربران