در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.
۳,۶۰۰ تومان
2.80 $

درباره کتاب

در تاریخ زیبایی‌شناسی غرب گستره موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفته‌اند از اشیا و پدیده‌های طبیعی، سازه‌ها، اشیای مفید و اعمال آدمیان تا آنچه امروزه هنرهای زیبا شمرده می‌شود گسترده است. اما از قرن نوزدهم این گفتمان [یعنی گفتمان زیبایی‌شناسی غرب] به طور روزافزون بر هنرهای زیبا متمرکز شده است. این محدود شدنِ گستره توجه با اهمیت نظریه نگرش زیبایی‌شناختی در زیبایی‌شناسی مدرن همسو نبود، نظریه‌ای که طبق آن عملاً محدودیتی برای آنچه می‌تواند منبع تجربه زیبایی‌شناختی شود وجود ندارد. گرایش به یکی دانستن زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر در زیبایی‌شناسی قرن بیستم رونق گرفت، به‌ویژه درون سنت انگلیسی‌ـ آمریکایی.
در نیمه دوم قرن بیستم با پا گرفتنِ دوباره دلبستگی به طبیعت و محیط زیست و به دنبال آن کندوکاو در هنرهای مردم‌پسند، این گستره کم و بیش محدود زیبایی‌شناسی به‌دفعات زیر سؤال رفت. زیبایی‌شناسی روزمره به این روندِ گسترده‌تر کردنِ گستره‌اش از راه گنجاندن اشیا و رخدادها و فعالیت‌هایی که زندگی روزمره مردم را می‌سازند ادامه می‌دهد. اما دقیق‌تر آن است که این تحول تازه را نه گشودن عرصه‌ای نو، که برگرداندن گستره زیبایی‌شناسی به جای اول خود بدانیم.
افزون بر این، بیرون از جهان غرب، سنت‌های فرهنگی بسیاری دلمشغول زیبایی‌شناسی زندگی روزمره‌اند، هرچند در قالب نظریه‌های زیبایی‌شناختی تدوین نشده‌اند.

نظرات کاربران