۷,۰۰۰ تومان
4.50 $

درباره کتاب

با یک فرشته قدم بزن کتاب عشق است؛ سفرنامه‌ی عشقی است جان فزا که بهانه‌اش در بیرون جلوه‌گر است و بهایش در درون شکل می‌گیرد.
کتابی است از صحنه‌های عاشقی... عشق به خدا، کتاب، آنا، مائده ، عشق به نقاشی و موسیقی و عشق به زن... و البته ترلان آغازگر این راه است؛ ترلان غنچه نوشگفته‌ای که جان شهاب با عشق آشنا کرد و در پس ابرها پرکشید...
و اینک شهاب در آسمان‌ها به دنبال کهکشان روشن عاشقی سرگردان است....

نظرات کاربران

"با یک فرشته قدم بزن" کتابِ عاشقی است، کتاب سفر عشق که بهانه‌اش در بیرون حادث می‌شود و بهایش در درون شکل می‌گیرد. کتاب صحنه‌ی انواع عاشقی است: عاشقی بر کتاب، عاشقی بر مائده، عاشقی بر آنا، خدا، ساز، نقاشی، زن. عاشقی بر ترلان، ترلانی که آغازگر بود. ترلانی که جان شهاب را با عشق و عاشقی آشنا می‌کند و پس از او شهاب در آسمان‌ها به دنبال کهکشان روشنایی و شیدایی می‌دود. نویسنده در این کتاب از لاله‌های عشق می‌گوید، از نشان‌هایش که بر جا و جان‌ها می‌روید. گرچه شهاب دیگر ترلان ندارد؛ این بی وصلی، اما بی‌اصلی نیست...
در 2 هفته پیش توسط hos...ri2
زیباترین رمان عاشقانه فارسی که تاحالا من خونده ام. "با یک فرشته قدم بزن" کتابِ عاشقی است، کتاب سفر عشق که بهانه‌اش در بیرون حادث می‌شود و بهایش در درون شکل می‌گیرد. کتاب صحنه‌ی انواع عاشقی است: عاشقی بر کتاب، عاشقی بر مائده، عاشقی بر آنا، خدا، ساز، نقاشی، زن. عاشقی بر ترلان، ترلانی که آغازگر بود. ترلانی که جان شهاب را با عشق و عاشقی آشنا می‌کند و پس از او شهاب در آسمان‌ها به دنبال کهکشان روشنایی و شیدایی می‌دود. نویسنده در این کتاب از لاله‌های عشق می‌گوید، از نشان‌هایش که بر جا و جان‌ها می‌روید. گرچه شهاب دیگر ترلان ندارد؛ این بی وصلی، اما بی‌اصلی نیست...
در 2 هفته پیش توسط hos...ri2
زیباترین رمان عاشقانه ای که تاکنون خوانده ام.
در 3 هفته پیش توسط hos...ri2
من توصیه می کنم داستان رو حتما و حتما بخونید. داستان عشق است و اشک و شادی و فراق و وصال... مشکل "شهاب" این بود که از همان ابتدا که چشمش به لبخند ترلان افتاد آن را به چشم "بازی" دید و هیچ فکر نکرد که آن‌چه را برابر چشمش می بیند و هر آنچه بعدهااتّفاق افتاد جدّی ا‌ست. و وقتی فهمید که آنچه اتفاق افتاده جدی بوده نه بازی، آمادگی‌ روبرو شدن با آن را نداشته‌. و بعد هم کم کم روال بازی به هم می خورَد و... شهاب همه چیز را به فراموشی می سپارد. تا... تااینکه آن اتفاق هولناک رخ می دهد.
در 3 هفته پیش توسط hos...ri2