در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.
رایگان
free

درباره کتاب

*** با دریافت این فایل، بخشی از کتاب را همزمان با ارائه در نمایشگاه کتاب، به صورت رایگان بخوانید ***

از آنجا که موضوع کتاب حاضر مربوط به چگونگی غلبه بر ترس می‌شود برای اینکه در این رابطه بتوانم راهکار و دستورالعملی را در اختیار خواننده بگذارم تا فرد با اعمال این راهکارها در زندگیش بدین وسیله بتواند بر ترس‌های گوناگونش افسار بزند در ابتدا باید هراس‌های گوناگونم را به رسمیت بشناسم. چه در غیر این صورت تبدیل به واعظی غیرمتعظ (بی‌عمل) می‌شوم. به هر شکل، ترسم به درجات متفاوت تقسیم می‌شود که از نگرانی و ذهن‌مشغولی معمولی شروع شده و به هراس و دهشت ختم می‌شود از نمونه‌های نگرانی‌های خفیفم می‌توانم به ذهن مشغولی مرتبط به عدم خاموش کردن شعله گاز اشاره کرده و از نمونه‌های ترس دهشتناک می‌توانم به از کار افتادن ترمز ماشینم اشاره کنم. نکته دیگر قابل توجه در این رابطه این است که اگر تجربه شخصی در این رابطه مبنای ارزیابی و سنجش قرار گیرد باید بگویم که من عمدتاً دغدغه ایمنی و سلامت عزیزان و دوستانم را دارم. برای مثال همیشه نگران ایمنی و سلامت فرزندان، نوه‌ها و آشنایان دور و نزدیکم هستم.

نظرات کاربران