در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.
رایگان
free

درباره کتاب

*** با دریافت این فایل، بخشی از کتاب را همزمان با ارائه در نمایشگاه کتاب، به صورت رایگان بخوانید ***

آدمیان حقوقی دارند، و کار‌هایی هست که هیچ شخص یا گروهی نمی‌تواند با آنان انجام دهد، مگر با نقض حقوقشان. حقوق آدمی چنان مستحکم و وسیع‌اند که می‌توان پرسید دولت و دولت‌مردان چه کاری را مجازند بکنند ــ اگر اصلاً مجاز به کاری باشند. حقوق فردی عرصه را برای دولت چقدر باز می‌گذارد؟ ذات دولت، کار‌کرد‌های مشروع آن، و توجیه‌هایش ــ اگر توجیهی و کارکرد مشروعی داشته باشد ــ دل‌مشغولی اصلی این کتاب است. در خلال وا‌کاوی‌مان مجموعه‌ی گسترده و رنگارنگی از موضوع‌های مختلف در هم خواهند تنید.
درون‌مایه‌ی این کتاب برهان‌های ویژه‌اش است.
بخش اول دولت کمینه را توجیه می‌کند و بخش دوم ادعا می‌کند که دولت بزرگ‌تر از آن نمی‌تواند موجه باشد. بخش دوم با توصیفِ فرضیِ این‌که دولت بزرگ‌تر از کمینه چطور ممکن است پدید آید تمام می شود ــ داستانی که هدف از طرح آن این است که چنین دولتی را پاک از جذابیت بیندازد. گر‌چه دولت کمینه یگانه دولت توجیه‌شدنی است، شاید بی‌روح و ملال‌آور به نظر آید و هیچ الهام‌بخش نباشد یا هدفی که بیرزد آدمی برایش بجنگد عرضه نکند.

نظرات کاربران