در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.
رایگان
free

درباره کتاب

*** با دریافت این فایل، بخشی از کتاب را همزمان با ارائه در نمایشگاه کتاب، به صورت رایگان بخوانید ***

ذهن هر انسانی به دو نیمکره‌ی کاملاً جدا تقسیم شده که هر کدام اطلاعات را به گونه‌ای متفاوت پردازش می‌کند. نیمکره‌ی چپ مغز، اطلاعات را در قالب سری‌های دسته‌بندی‌شده پردازش می‌کند، تفکر زبانی دارد و به صورت خطی و قاعده‌مند عمل می‌کند. اما نیمکره‌ی راست مغز، اطلاعات را به صورت موازی پردازش می‌کند، تفکر تصویر ذهنی (بصری) دارد و «کل‌نگر» است.
در وجود هر کس، یکی از این نیمکره‌ها غالب است. این موضوع فی‌نفسه تعجب‌آور نیست، زیرا با یکی دیگر از ویژگی‌های معروف آدمی سازگاری دارد.
بعضی از مردم راست‌دست هستند و برخی دیگر چپ‌دست. به همین ترتیب، بعضی از مردم راست‌ذهن هستند و برخی دیگر، چپ‌ذهن. اما این دو هیچ ربطی به هم ندارند؛ بدین معنی که یک فرد راست‌ذهن می‌تواند راست‌دست یا چپ‌دست و یا هر دو باشد، برعکس این هم درست است.
اما شما چطور؟ راست‌ذهن هستید یا چپ‌ذهن؟

نظرات کاربران