۴,۵۰۰ تومان
3.25 $

درباره کتاب

در این شماره می‌خوانید:
آیا از این همه لذت جان به درخواهیم برد؟
آنچه در پس ترس اروپائیان از مهاجران نهفته است
هیچ احساسی به اندازه‌ی خشم نیازمند بازبینی نیست
هر غذایی فلسفه خودش را دارد
تهران بیش از تل‌آویو در معرض تهدید هسته‌ای است

نظرات کاربران