در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

۴,۵۰۰ تومان
3.25 $

درباره کتاب

جنگ یک درگیری نظامی تحمیل شده بین جوامع است که منجر به تلفات انسانی و یا خسارت مادی زیادی می‌شود. درگیر شدن در جنگ چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم یکی از ابزارهایی است که از طریق آن جامعه، گروه منزلتی، حزب سیاسی یا طبقه اجتماعی، زور را به منظور افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی یا جغرافیایی، ضعیف کردن رقیب یا فرو نشاندن برخی از تهدیدات واقعی یا درک شده به کار می‌برد. جنگ داخلی به عنوان نوعی از کشمکش تعریف شده است که بین دو یا چند جناح در یک جامعه معین رخ می‌دهد. مرزهای بین جنگ خارجی و داخلی مبهم است چون طرفین درگیری در جنگ داخلی ممکن است از حامیان خارجی کمک دریافت کنند و در حقیقت اساساً به نفع برخی از عوامل خارجی بجنگند. پیش از ظهور دولت ملی متجدد و ظهور عقاید و احساسات ملی، تمایز بین جنگ و جنگ داخلی تقریباً قابل تشخیص نبود.
در حالی که شاید هیچ چیز همانند تصمیم به آغاز جنگ اختیاری‌تر و حساب‌شده‌تر به نظر نرسد، با این حال مواردی وجود داشته که جوامعی به دلایل مبهم و مرموزی خود را در جنگ درگیر یافته‌اند.

نظرات کاربران