۳,۰۰۰ تومان
3.50 $

درباره کتاب

اگر تو نبودی
من کاملاً بیکار بودم
هیچ کاری در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو.

نظرات کاربران