۲,۴۰۰ تومان
2.20 $

درباره کتاب

جنگ نزدیک می شود خانواده باید از همهمه گلوله ها دور شود و پسرک درصدد است ماهی کوچکی را در بیابان و کوهستان همراه ببرد و نجات دهد. راه دشوار است و آب لحظه به لحظه کمتر می شود...

نظرات کاربران