۷,۰۰۰ تومان
4.50 $

درباره کتاب

هرقصه را مغزی هست
قصه را جهت ان مغز آورده‌اند
نه از بهر دفع ملالت
به صورت حکایت برای آن اورده‌اند
تا آن غرض در آن بنمایند
شمس تبریزی

نظرات کاربران