در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

۹,۰۰۰ تومان
5.50 $

درباره کتاب

خردمندان و فرزانگران شرق و غرب از دیرباز با باور اصل چرخش نائل آمده و حاکمیت آن را در طبیعت عالم در صغیر و کبیر مشاهده کرده‌اند: عالمان ابعاد علمی و ادبا ابعاد مجازی و عرفا ابعاد عرفانی‌اش را پی گرفته‌اند. موسیقیدانان با ساعات پیاپی نوازندگی و نقاشان با آنات کشف مرکز ثقل پهنه تصویری به راز چرخش نزدیک می‌شده‌اند.
ترکیب بندی های مدورا و حرکت مستدیر رنگ ها که به گردش می روند دنیای نگاره‌های کمال الدین بهزاد را به
پویش و جنبش منظم واداشته. سرسپاری هنرمند ایرانی به قانون کیهانی را شهادت می دهد. راز گل زرین- متن کلاسیک چینی در پرتوی سنت دائو – تعبیر دیگری از گشتار، چرخاب، فوران روشنایی و دل در چرخاب نور است که جای آن در زبان فارسی تاکنون خالی مانده بود.

نظرات کاربران