۳,۰۰۰ تومان
2.50 $

درباره کتاب

اگر قوانینی که به بچه‌ها می‌گویید معنای ژرفی نداشته باشد، برداشت بچه‌ها این است که این قوانین برای آنها بد و برای شما خوب است.

نظرات کاربران